כל התאריכים

תאריך אולם מחיר
יום רביעי, 28 פברואר 2024 : בשעה 09:30 מוזיאון למורשת אלי כהן 15 ₪ הכרטיסים אזלו
יום רביעי, 28 פברואר 2024 : בשעה 11:30 מוזיאון למורשת אלי כהן 15 ₪ הכרטיסים אזלו
יום חמישי, 29 פברואר 2024 : בשעה 12:00 מוזיאון למורשת אלי כהן 15 ₪ הכרטיסים אזלו
יום שני, 4 מרץ 2024 : בשעה 12:00 מוזיאון למורשת אלי כהן 15 ₪ הזמן עכשיו
יום חמישי, 7 מרץ 2024 : בשעה 10:00 מוזיאון למורשת אלי כהן 15 ₪ הזמן עכשיו
יום חמישי, 7 מרץ 2024 : בשעה 12:00 מוזיאון למורשת אלי כהן 15 ₪ הזמן עכשיו
יום שני, 11 מרץ 2024 : בשעה 10:00 מוזיאון למורשת אלי כהן 15 ₪ הזמן עכשיו
יום שני, 11 מרץ 2024 : בשעה 12:00 מוזיאון למורשת אלי כהן 15 ₪ הזמן עכשיו
יום שישי, 15 מרץ 2024 : בשעה 10:00 מוזיאון למורשת אלי כהן 15 ₪ הזמן עכשיו
יום שישי, 15 מרץ 2024 : בשעה 12:00 מוזיאון למורשת אלי כהן 15 ₪ הזמן עכשיו
יום שני, 18 מרץ 2024 : בשעה 10:00 מוזיאון למורשת אלי כהן 15 ₪ הזמן עכשיו
יום שני, 18 מרץ 2024 : בשעה 12:00 מוזיאון למורשת אלי כהן 15 ₪ הזמן עכשיו
יום חמישי, 21 מרץ 2024 : בשעה 12:00 מוזיאון למורשת אלי כהן 15 ₪ הזמן עכשיו
יום שישי, 22 מרץ 2024 : בשעה 10:00 מוזיאון למורשת אלי כהן 15 ₪ הזמן עכשיו
יום שישי, 22 מרץ 2024 : בשעה 12:00 מוזיאון למורשת אלי כהן 15 ₪ הזמן עכשיו
יום שני, 25 מרץ 2024 : בשעה 10:00 מוזיאון למורשת אלי כהן 15 ₪ הזמן עכשיו
יום שני, 25 מרץ 2024 : בשעה 12:00 מוזיאון למורשת אלי כהן 15 ₪ הזמן עכשיו
יום חמישי, 28 מרץ 2024 : בשעה 12:00 מוזיאון למורשת אלי כהן 15 ₪ הזמן עכשיו
יום שישי, 29 מרץ 2024 : בשעה 10:00 מוזיאון למורשת אלי כהן 15 ₪ הכרטיסים אזלו
יום שישי, 29 מרץ 2024 : בשעה 12:00 מוזיאון למורשת אלי כהן 15 ₪ הכרטיסים אזלו
מערכת למכירת כרטיסים