כל התאריכים

תאריך אולם מחיר רכישה
יום ראשון, 14 יולי 2024 : בשעה 16:00 מוזיאון למורשת אלי כהן 15 ₪ הכרטיסים אזלו
יום שני, 15 יולי 2024 : בשעה 16:00 מוזיאון למורשת אלי כהן 15 ₪ הכרטיסים אזלו
יום שני, 15 יולי 2024 : בשעה 18:00 מוזיאון למורשת אלי כהן 15 ₪ הזמן עכשיו
יום שישי, 19 יולי 2024 : בשעה 10:00 מוזיאון למורשת אלי כהן 15 ₪ הזמן עכשיו
יום שישי, 19 יולי 2024 : בשעה 12:00 מוזיאון למורשת אלי כהן 15 ₪ הזמן עכשיו
יום ראשון, 21 יולי 2024 : בשעה 16:00 מוזיאון למורשת אלי כהן 15 ₪ הזמן עכשיו
יום ראשון, 21 יולי 2024 : בשעה 18:00 מוזיאון למורשת אלי כהן 15 ₪ הזמן עכשיו
יום שני, 22 יולי 2024 : בשעה 16:00 מוזיאון למורשת אלי כהן 15 ₪ הזמן עכשיו
יום שני, 22 יולי 2024 : בשעה 18:00 מוזיאון למורשת אלי כהן 15 ₪ הכרטיסים אזלו
יום חמישי, 25 יולי 2024 : בשעה 16:00 מוזיאון למורשת אלי כהן 15 ₪ הזמן עכשיו
יום חמישי, 25 יולי 2024 : בשעה 18:00 מוזיאון למורשת אלי כהן 15 ₪ הזמן עכשיו
יום שישי, 26 יולי 2024 : בשעה 10:00 מוזיאון למורשת אלי כהן 15 ₪ הזמן עכשיו
יום שישי, 26 יולי 2024 : בשעה 12:00 מוזיאון למורשת אלי כהן 15 ₪ הזמן עכשיו
יום ראשון, 28 יולי 2024 : בשעה 09:00 מוזיאון למורשת אלי כהן 15 ₪ הזמן עכשיו
יום ראשון, 28 יולי 2024 : בשעה 11:00 מוזיאון למורשת אלי כהן 15 ₪ הזמן עכשיו
יום שני, 29 יולי 2024 : בשעה 09:00 מוזיאון למורשת אלי כהן 25 ₪ הזמן עכשיו
יום שני, 29 יולי 2024 : בשעה 11:00 מוזיאון למורשת אלי כהן 15 ₪ הזמן עכשיו
יום חמישי, 1 אוגוסט 2024 : בשעה 09:00 מוזיאון למורשת אלי כהן 15 ₪ הזמן עכשיו
יום חמישי, 1 אוגוסט 2024 : בשעה 11:00 מוזיאון למורשת אלי כהן 15 ₪ הזמן עכשיו
יום שישי, 2 אוגוסט 2024 : בשעה 10:00 מוזיאון למורשת אלי כהן 15 ₪ הזמן עכשיו
יום שישי, 2 אוגוסט 2024 : בשעה 12:00 מוזיאון למורשת אלי כהן 15 ₪ הזמן עכשיו
יום ראשון, 4 אוגוסט 2024 : בשעה 16:00 מוזיאון למורשת אלי כהן 15 ₪ הזמן עכשיו
יום ראשון, 4 אוגוסט 2024 : בשעה 18:00 מוזיאון למורשת אלי כהן 15 ₪ הזמן עכשיו
יום שני, 5 אוגוסט 2024 : בשעה 16:00 מוזיאון למורשת אלי כהן 15 ₪ הזמן עכשיו
יום שני, 5 אוגוסט 2024 : בשעה 18:00 מוזיאון למורשת אלי כהן 15 ₪ הזמן עכשיו
יום חמישי, 8 אוגוסט 2024 : בשעה 16:00 מוזיאון למורשת אלי כהן 15 ₪ הזמן עכשיו
יום חמישי, 8 אוגוסט 2024 : בשעה 18:00 מוזיאון למורשת אלי כהן 15 ₪ הזמן עכשיו
יום שישי, 9 אוגוסט 2024 : בשעה 10:00 מוזיאון למורשת אלי כהן 15 ₪ הזמן עכשיו
יום שישי, 9 אוגוסט 2024 : בשעה 12:00 מוזיאון למורשת אלי כהן 15 ₪ הזמן עכשיו
יום ראשון, 11 אוגוסט 2024 : בשעה 16:00 מוזיאון למורשת אלי כהן 15 ₪ הזמן עכשיו
יום ראשון, 11 אוגוסט 2024 : בשעה 18:00 מוזיאון למורשת אלי כהן 15 ₪ הזמן עכשיו
יום חמישי, 15 אוגוסט 2024 : בשעה 16:00 מוזיאון למורשת אלי כהן 15 ₪ הזמן עכשיו
יום חמישי, 15 אוגוסט 2024 : בשעה 18:00 מוזיאון למורשת אלי כהן 15 ₪ הזמן עכשיו
יום שישי, 16 אוגוסט 2024 : בשעה 10:00 מוזיאון למורשת אלי כהן 15 ₪ הזמן עכשיו
יום שישי, 16 אוגוסט 2024 : בשעה 12:00 מוזיאון למורשת אלי כהן 15 ₪ הזמן עכשיו
יום ראשון, 18 אוגוסט 2024 : בשעה 16:00 מוזיאון למורשת אלי כהן 15 ₪ הכרטיסים אזלו
יום ראשון, 18 אוגוסט 2024 : בשעה 18:00 מוזיאון למורשת אלי כהן 15 ₪ הכרטיסים אזלו
יום שני, 19 אוגוסט 2024 : בשעה 10:00 מוזיאון למורשת אלי כהן 15 ₪ הזמן עכשיו
יום שני, 19 אוגוסט 2024 : בשעה 12:00 מוזיאון למורשת אלי כהן 15 ₪ הזמן עכשיו
יום שלישי, 20 אוגוסט 2024 : בשעה 10:00 מוזיאון למורשת אלי כהן 15 ₪ הזמן עכשיו
יום שלישי, 20 אוגוסט 2024 : בשעה 12:00 מוזיאון למורשת אלי כהן 15 ₪ הזמן עכשיו
יום רביעי, 21 אוגוסט 2024 : בשעה 10:00 מוזיאון למורשת אלי כהן 15 ₪ הזמן עכשיו
יום רביעי, 21 אוגוסט 2024 : בשעה 12:00 מוזיאון למורשת אלי כהן 15 ₪ הזמן עכשיו
יום חמישי, 22 אוגוסט 2024 : בשעה 16:00 מוזיאון למורשת אלי כהן 15 ₪ הזמן עכשיו
יום חמישי, 22 אוגוסט 2024 : בשעה 18:00 מוזיאון למורשת אלי כהן 15 ₪ הזמן עכשיו
יום שישי, 23 אוגוסט 2024 : בשעה 10:00 מוזיאון למורשת אלי כהן 15 ₪ הזמן עכשיו
יום שישי, 23 אוגוסט 2024 : בשעה 12:00 מוזיאון למורשת אלי כהן 15 ₪ הזמן עכשיו
יום ראשון, 25 אוגוסט 2024 : בשעה 16:00 מוזיאון למורשת אלי כהן 15 ₪ הזמן עכשיו
יום ראשון, 25 אוגוסט 2024 : בשעה 18:00 מוזיאון למורשת אלי כהן 15 ₪ הזמן עכשיו
יום שני, 26 אוגוסט 2024 : בשעה 10:00 מוזיאון למורשת אלי כהן 15 ₪ הכרטיסים אזלו
יום שני, 26 אוגוסט 2024 : בשעה 12:00 מוזיאון למורשת אלי כהן 15 ₪ הזמן עכשיו
יום שלישי, 27 אוגוסט 2024 : בשעה 10:00 מוזיאון למורשת אלי כהן 15 ₪ הזמן עכשיו
יום שלישי, 27 אוגוסט 2024 : בשעה 12:00 מוזיאון למורשת אלי כהן 15 ₪ הזמן עכשיו
יום רביעי, 28 אוגוסט 2024 : בשעה 10:00 מוזיאון למורשת אלי כהן 15 ₪ הזמן עכשיו
יום רביעי, 28 אוגוסט 2024 : בשעה 12:00 מוזיאון למורשת אלי כהן 15 ₪ הזמן עכשיו
יום חמישי, 29 אוגוסט 2024 : בשעה 16:00 מוזיאון למורשת אלי כהן 15 ₪ הזמן עכשיו
יום חמישי, 29 אוגוסט 2024 : בשעה 18:00 מוזיאון למורשת אלי כהן 15 ₪ הזמן עכשיו
יום שישי, 30 אוגוסט 2024 : בשעה 10:00 מוזיאון למורשת אלי כהן 15 ₪ הזמן עכשיו
יום שישי, 30 אוגוסט 2024 : בשעה 12:00 מוזיאון למורשת אלי כהן 15 ₪ הזמן עכשיו
מערכת למכירת כרטיסים